Terveyden edistämisen opinnot pähkinänkuoressa

Tänään starttaa vuoden 2022 korkeakoulujen yhteishaku! Yhteishakuviikko näkyy jo nyt inboxissani, sillä kysymyksiä terveyden edistämisen opinnoista tulee joka päivä. Yhteishaun kunniaksi päätinkin julkaista kattavan tietopaketin terveyden edistämisen opinnoista! Tämän postauksen lukemalla saat käsityksen siitä, mitä terveyden edistämisen opinnot oikein ovat, miten niihin haetaan, millainen pääsykoe on, kuuluuko opintoihin harjoittelua ja millaisia kursseja opintojen aikana opiskellaan. Tervetuloa kyytiin, let’s mennään!

Olen jo aiemmin kirjoittanut paljon erilaisia postauksia terveyden edistämisen opinnoista, ja ne löydät blogistani Opinnot-kategoriasta. Lisäksi kerron opinnoista paljon myös Instagram-tililläni.

Terveyden edistämisen opinnot.

Mitä ja missä?

Terveyden edistämisen koulutus johtaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoihin. Opintojen arvioitu kesto on noin 5 vuotta, mutta tietenkin vaihtelee opiskelijan omasta opintotahdista ja tavoitteista riippuen.

Opintojen ensimmäinen vuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen. Silloin perehdytään terveyteen ja kaikkien kolmen pääaineen opintoihin laajasti. Omaa pääainetta ei siis tarvitse päättää heti, vaan se tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Itseä kiinnostavan pääaineen saa valita vapaasti itse, eikä pääaineisiin haeta erikseen! Ensimmäisenä vuonna opinnoista saa laajan kuvan, eikä omaa pääainetta tarvitse valita sokkona.

Opinnot sijaitsevat konkreettisesti Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion kampuksella. Opinnot ovat kuitenkin monimuoto-opintoja, joka tarkoittaa sitä, että etäopintoja on paljon. Kuopioon ei ole välttämätöntä muuttaa opintojen perässä, ja monimuoto-opintojen suorittaminen onnistuukin mistä tahansa päin Suomea, jos on valmis tulemaan lähijaksoille Kuopioon.  

Pääainevaihtoehdot?

Pääainevaihtoehtoja on kolme:

  • Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen pääaineopinnoissa opiskellaan ihmisen, työn ja toimintaympäristön vuorovaikutusta ergonomian eri näkökulmista. Opinnoissa perehdytään   fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan.
  • Liikuntalääketieteen pääaineopinnoissa perehdytään fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden merkitykseen terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa syvennytään esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden biologisiin vaikutusmekanismeihin, fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin.
  • Väestön terveyden edistämisen opinnoissa tarkastellaan laajasti väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä väestön terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Opinnoissa keskeisenä oppisisältönä on kansanterveystiede, joka tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä monitieteisesti.
Terveyden edistäminen.

Hakeminen?

Terveyden edistämisen kandi + maisteriohjelmaan on kolme päähakuväylää vuonna 2022. Näiden lisäksi on mahdollista hakea suoraan väestön terveyden edistämisen ja työhyvinvoinnin maisteriohjelmaan. Lisäksi siirtohaku on mahdollista joissakin tapauksissa. Näistä kannattaa lukea lisää Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Vuoden 2022 yhteishaussa opiskelupaikkoja on jaossa yhteensä 42, joka on enemmän kuin koskaan aiempina vuosina.

  • Todistusvalinta + valintakoe. Suoraan ylioppilastodistuksella opiskelemaan valitaan 12 ensikertalaista hakijaa. Valintakokeen perusteella valitaan 8 hakijaa, joista 2 ensikertalaisia. Mikäli hakija pääsee suoraan ylioppilasvalinnassa opiskelemaan, hänen ei tarvitse mennä valintakokeeseen.
  • Avoimen yliopiston väylä + valintakoe. 16 hakijaa valitaan avoimen yliopiston opintojen ja valintakokeen perusteella. Hakijan on täytynyt suorittaa avoimessa yliopistossa joko ergonomian, kansanterveystieteen tai liikuntalääketieteen perusopinnot (25–30 op) vähintään arvosanalla 3. Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttaa valintakoemenestys.
  • Terveysalan AMK-tutkinto + avoimen yliopiston opinnot. Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen pääaineeseen valitaan suoraan 6 hakijaa. Hakijalla täytyy olla suoritettuna terveysalan AMK-tutkinto sekä määritellyt avoimen yliopiston opinnot. HUOM! Tässä hakuvaihtoehdossa haetaan suoraan ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen pääaineeseen, sillä avoimen yliopiston opintoja on jo sen verran runsaasti. Lue lisää Opintopolusta.
Terveystieteiden opiskelu.

Pääsykoe?

Terveyden edistämisen pääsykoe järjestetään Kuopion kampuksella. Koe on aineistokoe, jossa kaiken kokeessa käytettävän materiaalin saa eteensä vasta koetilanteessa. Pääsykokeessa on tutkimusartikkeleihin perustuvia kysymyksiä, kuten oikein/väärin -väittämiä sekä monivalintakysymyksiä.

Vaikka pääsykoe onkin aineistokoe, voi siihen silti valmistautua ennakolta. Esimerkiksi tutkimusartikkelien rakenteeseen on hyvä tutustua ennalta. Myös ajankohtaisten terveysaiheiden seuraaminen ja alan kirjallisuuteen tutustuminen auttavat pääsemään sisälle pääsykokeen teemoihin. Vanhoihin terveyden edistämisen pääsykokeisiin voit tutustua Itä-Suomen yliopiston sivustolla (skrollaa sivua reippaasti alaspäin!)

Monimuoto-opinnot? Kurssitarjonta?

Terveyden edistämisen opinnot ovat monimuoto-opintoja, eli konkreettista lähiopetusta ei ole paljon. Eniten lähiopetusta on ensimmäisenä vuonna, ja lähiopetuksen määrä vähenee vuosittain pääaineesta riippuen ja opintojen edetessä. Lähiopetus on yleensä järjestetty niin, että eri kurssien lähipäivät sattuvat peräkkäisille päiville. Ensimmäisenä vuonna lähiopetuksessa ollaankin ihan kokonaisia viikkoja.

Opinnot voi toisin sanoen suorittaa mistä päin Suomea tahansa, mutta lähijaksoilla opetukseen on osallistuttava Kuopion kampuksella. Tähän on varauduttava etenkin ensimmäisenä vuonna, kun lähiopetusjaksot ovat pidempiä. Terveyden edistämisen opiskelijat ovat siis tottuneet etäopiskeluun jo ennen koronapandemiaa.

Vaikka opinnot ovat monimuotoisia, useat opiskelijat muuttavat silti Kuopioon. Minulta usein kysytään, saako opinnoissa ystäviä, vaikka ne ovat monimuotoisia. Ja kyllä ystäviä aivan ehdottomasti saa! Etenkin Kuopiossa asuva porukka hitsautuu usein tiiviiksi porukaksi, joka myös opiskelee kampuksella yhdessä. Olen myös kuullut, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on terveyden edistämisen opiskelijoista muotoutunut ystäväporukoita, jotka kokoontuvat opiskelemaan yhdessä.

Kurssitarjonta opinnoissa on erittäin monipuolinen ja terveyttä käsitellään opinnoissa monesta eri näkökulmasta. Olen opintojen aikana oppinut, miten terveys liittyy ihan kaikkeen ympärillämme; esimerkiksi jopa politiikkaan tai kaupunkisuunnitteluun. Opinnoissa terveyttä käsitellään esimerkiksi psykologian, liikunnan, ravitsemuksen, työn, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmista. Lisäksi opintojen aikana voi pääaineesta riippuen suorittaa yhden tai useamman harjoittelun sekä yhden tai useamman vapaavalintaisen sivuaineen.

Terveyden edistämisen opinnot.

Lisätietoa?

Toivottavasti tästä postauksesta oli sulle hyötyä! Suuntaa seuraavaksi mun Instagramin puolelle, mikäli sulle jäi tiedonnälkä!

Tsemppiä yhteishakuun!

Terveydellä, Saara

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *