Terveyden edistämisen aakkoset, osa 2

Tervehdys! Ihanaa, kuinka kivaa palautetta olette antaneet terveyden edistämisen aakkosten ensimmäisestä osasta.  Kyseinen postaus on matkalla blogini luetuimpien postausten joukkoon. Nyt lähdetäänkin sukeltamaan jäljellä oleviin aakkosiin ja niiden terveyttä edistäviin merkityksiin! Kuten ensimmäisessäkin osassa totesin, toivon, että näiden aakkosten avulla saat oivalluksia terveyden monimuotoisuudesta sekä siitä, kuinka moni asia oikeasti vaikuttaa terveyteemme sitä edistävästi.

Kuvina tällä kertaa toimivat viime kesän viimeisten hellepäivien räpsäisyt ❤

Terveyden edistäminen

M = Mielen hyvinvointi

Onko mielemme terveydestämme erillään? Ei todellakaan. Ja onneksi se tiedetään nykyään yhä kirkkaammin. Mielenterveys on yksi terveyden tärkeimmistä osasista, ja siksi mielen hyvinvointi edistää kokonaisvaltaisesti terveyttämme. Mielen hyvinvointi on myös tukemassa terveellisiä elämäntapojamme – ja toisinpäin! Terveelliset elämäntavat myös edistävät mielen hyvinvointia.

N = Nauru

Mielestäni terveyden tai sen edistämisen ei tarvitse olla tylsää! Terveydestä voi kertoa hauskalla, visuaalisella ja näyttävälläkin tavalla. Erilaiset, hauskatkin lähestymistavat tavoittavat kuulijoikseen sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät tavallisesti ole olleet kiinnostuneita terveydestä. Tällaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi matalasti koulutetut miehet tai nuoret. Terveystiedosta ovat useimmiten kaikista kiinnostuneimpia he, jotka voivat jo valmiiksi hyvin ja jotka toteuttavat jo valmiiksi terveellisiä elämäntapoja. Voisivatko uudet, hauskat lähestymistavat auttaa terveystietoa tavoittamaan myös hankalasti tavoitettavissa olevat kohderyhmät?

Niin ja tietysti muutenkin – muistetaanhan nauraa! Nauru on elämän suola ja se pelastaa yllättävän usein kaikista stressaavimmatkin tilanteet.

O = Osallisuus

Osallisuus on yksi terveyden edistämisen keskeinen tekijä ja myös terveyden tasa-arvon edellytys. Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Osallisuus on vahvasti yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin: negatiiviset osallisuuden kokemukset ovat yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoon työkykyyn. Positiiviset osallisuuden kokemukset puolestaan lisäävät hyvinvointia, turvallisuutta sekä uskoa itseensä ja tulevaisuuteen.

Osallisuutta on mahdollisuus elää omannäköistä elämää, mahdollisuus kuulua itselle tärkeisiin yhteisöihin ja ryhmiin, mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin sekä mahdollisuus tehdä yhdessä hyvää ja nauttia siitä. Osallisuutta on saada arvostusta ja kiitosta. Osallisuus on kuulemista ja kuulluksi tulemista.

P = Promootio ja preventio

Ovatko promootio ja preventio sinulle tuttuja käsitteitä? Ei hätää, niillä tarkoitetaan terveyden edistämistä (promootio) ja sairauksien ehkäisemistä (preventio). Ja että miksi nämä ovat tärkeitä? No kaikilla tavoilla!

Se, että sairauksia ei pelkästään hoideta niiden ilmaannuttua, vaan niitä ehkäistään jo etukäteen, säästää useita ihmishenkiä ja terveydenhuollon euroja. Sairauksien riskien pienentäminen tarjoaa meille lisää hyviä ja terveitä elinvuosia. Promootio, eli edistäminen, on puolestaan mahdollisuuksien luomista. Mahdollisuuksia elää terveemmin ja toteuttaa itseään terveellisesti. Se kun ei automaattisesti ole kaikille mahdollista.

terveyden edistämisen aakkoset

R = Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuositukset – mediassa (etenkin somessa) usein kiisteltykin aihe. Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla – ja jos minulta kysytään, suositukset ovat siinä työssä onnistuneet. On muistettava, että ravitsemussuositukset ovat tarkoitettu koko väestölle, ei yksilöille. Ne eivät siis ole ohjenuora, jota jokaisen meistä tulisi sokeasti noudattaa. Esimerkiksi eri ravintoaineiden tarve vaihtelee meillä yksilöllisesti.

Ravitsemussuositukset kuitenkin antavat suuntaviivat terveyttä edistävälle ruokavaliolle. Niitä noudattamalla ei voi mennä ihan hirveästi metsään. Ravitsemussuositukset toimivat Suomessa myös väestön ravitsemuksen seurannassa, ravitsemukseen liittyvässä poliittisessa ohjauksessa, ateriapalveluiden suunnittelussa sekä terveyttä edistävässä viestinnässä.

S = Stressinhallinta

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöön kohdistuu niin paljon vaatimuksia ja haasteita, etteivät yksilön voimavarat riitä tilanteeseen sopeutumiseen. Pitkittyneenä stressi kuluttaa voimavarojamme monella eri tavalla, ja sen vuoksi stressinhallinta on meille elintärkeää.

Stressinhallintakeinot ovat jokaisella meistä yksilöllisiä. Toinen haluaa olla yksin, toinen puolestaan nojaa läheisiinsä. Joku liikkuu ja hikoilee, joku maalaa ja laulaa. Kaikki keinot ovat ihan yhtä oikein.

Kirjoitin viime joulun joulukalenteripostauksessa stressistä ja sen hallinnasta pitkän postauksen. Käy nappaamassa stressinhallintavinkit talteen klikkaamalla tästä.

T = Työhyvinvointi

Olemme töissä suuren siivun elämästämme, ja ennen sitä vielä kouluttaudumme työtä varten. Sen vuoksi on terveydelle erityisen tärkeää voida työssä hyvin. Työhyvinvointi on monen tekijän summa – se syntyy siitä, millaista arkea työssä eletään. Työhyvinvoinnista on vastuussa sekä työnantaja että työntekijä. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa paljon itse, mutta kaikki ei kuitenkaan ole omissa käsissämme. Työhyvinvointi ei tarkoita pelkästään terveys- ja liikuntatempauksia, vaan se liittyy kaikkiin työnteon osa-alueisiin: johtamiseen, yhteisöön, arvoihin, ilmapiiriin, työympäristöön, osaamiseen sekä työstä ulkopuolisen elämän lähtökohtiin ja kuormitukseen.

U = Uni

Montaa sanaa ei unesta tarvitse sanoa. Se on monella tapaa terveytemme ja terveellisten elämäntapojemme peruspilari. Kirjoitin taannoin kattavan postauksen unesta ja sen terveyttä edistävästä merkityksestä. Pääset unipostaukseen tästä.

V = Vapaa-aika

Vapaa-ajan merkitys on korostunut viime aikoina etenkin oman terveyteni vaalimisessa melkoisesti. Vapaa-aika kulkee käsi kädessä aiemmin mainitun stressinhallinnan kanssa. Itse olen kamppaillut paljonkin sen ajatuksen kanssa, että uskallanko jäädä vapaalle ja ottaa aikaa itselleni. Mitä jää silloin saavuttamatta? Mitä tekemättä? Ehdinkö panostamaan kaikkeen niin hyvin, jos pidän tässä välissä vapaata? Olen kuitenkin huomannut, että vapaa-aika ennen kaikkea ruokkii luovuutta ja auttaa jaksamaan. Pienen tauon pitäminen motivoi taas ryhtymään hommiin. Uskalla siis sinäkin rohkeasti ❤  

terveyden edistäminen

W = Www ja some

Terveyden edistämisen uusi aikakausi ❤ Sosiaalisessa mediassa on terveyden edistämisen tulevaisuus. Hyvässä ja pahassa. Mielestäni täällä Suomessa terveyden edistämiseen somessa ja Internetissä on herätty varsin myöhään, mutta onneksi lopulta kuitenkin.

Sosiaalisen median terveystieto on mielenkiintoista ja usein visuaalisesti ja luovasti toteutettua. Somessa terveystieto on myös täysin ilmaista. Some on myös vuorovaikutuksellinen paikka, jossa terveystietoon liittyvistä teemoista voi keskustella, pelkästään niiden lukemisen sijaan. Somessa on kuitenkin aina muistettava lähdekriittisyys sekä tiedon luotettavuus. Läheskään kaikki (ei edes suurin osa) somen terveystiedosta ei ole totta.

Puhun somen terveyttä edistävistä vaikutuksista eräässä aiemmassa postauksessani. Pääset lukemaan somesta ja terveydestä klikkaamalla tästä.

Y = Ympäristö ja luonto

Luonnolla ja luontoympäristöllä on paljon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Jo 15 minuuttia luonnossa vietettyä aikaa tuo esiin luonnon terveysvaikutukset. Luonto lievittää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta sekä elvyttää mieltä. Luonto myös lisää fyysistä aktiivisuutta, sillä luontoon mennään lähes aina liikkumaan. Luonnossa liikkuminen madaltaa verenpainetta, ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja lihavuutta sekä pidentää tutkitusti elinikää.

Mikäli luonnon ja terveyden yhteydet kiinnostavat, voit lukea niistä lisää aiemmasta postauksestani. Postaus kantaa nimeä ”Luonnosta lääkettä stressiin” ja pääset siihen tästä.

Ä = Äänestäminen 

Kuntavaalit ovat jo aivan ovella, ja kuten jo edellisessä aakkospostauksessa totesinkin, myös politiikalla on paljon merkitystä terveyteemme. Sen vuoksi äänestäminen on paras keino vaalia oikeuksiaan ja samalla terveyttään. Tulevissa kunnallisvaaleissa terveyttä edistäviä teemoja ovat esimerkiksi lähiliikuntapaikat, kaupungin luonto ja ympäristö, pyöräilytiet, lasten liikuntaharrastusten tukeminen, saavutettavat terveys- ja vanhuspalvelut, kaupungin tarjoamat liikuntapaikat ja -palvelut sekä monipuolinen kulttuuritarjonta.

Ö = Öljyt ja hyvät rasvat

Hitsi oli vaikeaa keksiä kirjaimelle Ö jotain järkevää! Päädyin sitten kirjoittamaan ruokavalion hyvistä rasvoista. Käy se näinkin 😀 Pehmeiden eli tyydyttymättömien rasvojen pääasiallisia lähteitä ovat kasviöljyt, kasvirasvalevitteet, kala, pähkinät ja siemenet. Ravitsemussuositusten mukaan ruokavalion rasvoista 2/3 tulisi olla pehmeitä rasvoja.

Rasvojen tehtävänä on toimia elimistössä energialähteenä sekä tehokkaana energiavarastona. Rasvat toimivat elimistössä myös erilaisissa rakenteellisissa tehtävissä. Rasvoja tarvitaan lisäksi hermoston toiminnassa ja näön ylläpitämisessä. Osa pehmeistä, hyvistä ravoista ovat elimistölle välttämättömiä, eikä elimistö saa niitä muualta kuin ravinnosta. Siksikin on tärkeää kiinnittää huomiota rasvojen laatuun ❤

————————————————

Siinäpä meillä oli kaikki loput terveyden edistämisen aakkoset. Toivottavasti tykkäsit! Itse mietin useamman aakkosen kohdalla, että haluaisin kirjoittaa kyseisestä aiheesta lisääkin. Esimerkiksi osallisuus ja työhyvinvointi inspiroivat ja kiinnostavat. Jätä minulle kommentti, mistä sä haluaisit lukea joskus lisää!

Terveydellä, Saara

LÄHTEET:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *